Akce na podzim 2017

pátek 16. března 2018

Týden od 12.3. do 16.3. 2018

ČJ - uč. 67,68 - měkká slabika ni, procvičování pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách
Doplňovačky str. 110, 111 + Pracovní list
Diktát 59/4
PS - str.36, 37/14,15 - procvičování y, i
Písanka str. 4,5 /str. 5 D.ú. na po 19.3./
Čítanka str.93,94 - říkanky, přísloví, hádanky, básničky
Čtení s porozuměním - neznámý text a vypravování přečteného

M - PS str. 6,7 sčítání s přechodem přes 10
Slůně - str. 26 - 29    R.ú. str.29/domečky a str.30
Pá 16.3. - celostátní matematická soutěž KLOKAN
PRV - uč. str.27 - 31 - Nebezpečné situace, zdraví a ochrana, opak. Lidské tělo, Jaro
PL 37, 38   Klasifikace PL 20 - 24 /Lidské tělo/
HV - Naše máma, Kudy chodí jaro
VV - Tulipány ve váze
PV - Košíček s vejci

neděle 11. března 2018

Týden od 5.3.2018 do 9.3.2018

ČJ - pravopis p měkkých souhláskách di, ti str.65, 66
do ČJ 2  - 65, 66/2
PS str.32, 33/2 -4 věty/D.ú./ , 35 dodělat celá /opakování/
Pracovní list - di, ti, ni  - cv 1,3 - vybarvování
Čítanka - čtení neznámého textu na hodnocení str.88-91
str. 92 - naučit báseň na po 12.3.
Zápis do čtení - Pohádka o Hasíkovi
Písanka 2 - str.2,3 - procvičování psaní písmen
M PS6 - str. 4,5 /Geometrie/, str.6 - sčítání a odčítání s přechodem do 100
PL - D.ú. - karta 15 /1,3 na PO 12.3.
PRV - jarní měsíce /PL 25/, opakování a popis lidského těla
Preventivní pořad HASÍK
HV - Naše máma /P.Novák/
VV - Váza    PV- Klauni - zápich
TV - Přeskok, náskok, seskok švédská bedna, kotoul vpřed

neděle 4. března 2018

Týden od 26.1. - do 2.3. 2018

ČJ - pravopis po měkkých souhláskách
učebnice str.61,62 - c, j do ČJ 2 63/2
str. 64 sloh - obrázková osnova do ČJ 2
Procvičování doplňovačky str.110
Diktát 57/3
ČJ PS 34/4,6    R.ú. 35/8,11  34/5
Čítanka str. 90,91 otázky k textu
Písanka2 /nová/  str.1,2

M PS starý - geometrie opakování: úsečka. přímka, bod str.31
malý sešit - rýsování úseček
M PS 6 - sčítání a odčítání dvouciferných čísel str.2,3  do M1 3/2
D.ú. 3/3,4 na ČT
D.ú. na po 5/3... 4/1 a vystřihnout do obálky peníze
Slůně - slov.ú. a str.25 tajenka R.ú.

PRV - PL 23,24 úraz, nemoc, ochrana zdraví, potrava
HV - Opakování písní
Pv - Modelování
VV- dokončení masky
TV BRUSLENí /ST/

pátek 16. února 2018

Týden od 12.2. do 16.2. 2018

ČJ - procvičování tvrdých a měkkých souhlásek - ř
 učebnice str. 60, 61   do ČJ1  61/2    do ČJ 2   110/7  na pá 16/2
  str. 109, 110 - procvičujeme
PS 29/8,9 /R.ú./ , 10      30/12 - SP    33/1,3
Písanka str. 39, 40 /klasifikace/
Čítanka str. 88-89
Pejsek a očička - PL /O klucích z Domažlic/
Čtení - zápis o daném druhu v rámci projektu  Ovoce do škol

M + a - v oboru do 100 bez přechodu 10
Procvičování str. 30,  do M1 28/Opakování str.32
Nový sešit č.6 - str.1     D.ú. 1/7
Slůně - vše do str. 25    D.ú. dodělat str.18,24, 25/2 cvičení
Prvouka
Procvičování času - písemné opakování a lidského těla.
Naučný pořad o odpadu.
PV - Modelování
VV- malba, karnevalová maska
Hv - Co strašně bolí /píseň P.Nováka/
TV - Gymnastika: švihadla, žebřiny, kotoul vpřed


    

pátek 9. února 2018

Týden od 5.2. do 9.2. 2018

ČJ procvičování měkkých souhlásek ž, š
str. 59,60    do ČJ 1 59/2
Opakování tvrdých souhlásek - pravopis /str. 55/
PS  28, 27/3       D.ú. 31/13
Písanka str. 36,37  S, L, Z, D
Čítanka 82 - 84  zápis do Čtení   Povídání o knize
 M PS 27, 28, 29 kromě sloupečků
Slůně str. 16, 18 /R.ú./, 19,20

PRV Test na ČAS /hodiny/
PL 21 - smysly, smyslové orgány, vnímání
PV - zimní vystřihovánka na okno
VV - akvárium
TV Plavecký výcvik - poslední - plavání na výkon /hodnocení/

Týden od 29.1. do 1.2.2018 pololetní

ČJ - tvrdé a měkké souhlásky
str. 54 komunikace - kouzelná slovíčka /rozhovory/
str. 56 - seznámení s měkkými souhláskami  
ČJ 1 58/2  pravopis po ž
Písanka str. 31 - 35 /číslice, x,X P,B, R, Ř, T F
M - str. 26 + a - bez přechodu 10 v oboru do 100
Slůně vše do str. 15   D.ú. str. 17
PRV PL 20 Lidské tělo - části těla a hlavy
PV - Dokončení sněhuláka
VV- Okénko
HV - Marjánko
TV - Plavecký výcvik

sobota 27. ledna 2018

Týden od 22.1. do 26.1. 2018 pohádkový

ČJ - uč. str.51-53 tvrdé souhlásky a slabiky, pravopis
ČJ1 - 51/2, 52/2   Diktáty 50/3    ČJ 2 53/2
PS - str. 11, 12 slova nadřazená, souřadná, souznačná a protikladná  str.27
Písanka str. 28 - 33  písmena x, X, P,B, R, Ř
Čítanka str. 78 - 82 Bambulčino trápení
O pejskovi a kočičce - O noční košilce
M - PS str.22,23      M1 22/3, 22/4
Geometrie  - PL měření délek úseček
Slůně str. 10,11(kalendář), 12,13      D.ú. str. 12 - spočítej a vybarvi dle legendy
PRV  - hodiny, kalendář, dny v týdnu  PL 18 (oboustranně)
VV - Okno
PV - Sněhulák
HV - Ach synku
TV - Plavecký výcvik - příští týden zkouška výkonnosti

Týden od 12.3. do 16.3. 2018

ČJ - uč. 67,68 - měkká slabika ni, procvičování pravopisu po tvrdých a měkkých souhláskách Doplňovačky str. 110, 111 + Pracovní list Diktá...