pátek 20. října 2017

Týden 16.10. - 20.10. 2017 Týden draků

ČJ - učebnice 20,21,22,23   věty tázací, rozkazovací a přací
do ČJ2  22/2, 24/2
22/4 - skládání vět     Diktát 19/3
PS - 7/5 v.tázací, str.8,9                                       D.ú. na po 23.10.  - PS 9/9,10
                                                                             OPRAVY v ČJ2 
Čítanka  str. 24 - 27, příběh o dětech - zápis do sešitu Čtení, básně
Písanka - y, Y    str. 14
HČ - recept na polévku, str.18,19 - postup, křížovka, suroviny,..

M - procvičování sčítání s přechodem přes 10
PS str.14....cv.4,5,6, /samostatná práce/
      str.15 / rýsování geometrických tvarů/
      str.16 /odčítání 11 - /
Jasníček str.24 - 29                                    K.ú.¨do M1 sčítání na tabuli

PRV - ovoce str.9
PL 7,8 /podzimní měsíce-popis/    PL  5 - dopravní výchova /hodnocení/
HV - Kytka masožravá
VV - podzimní list /voskový pastel/
PV -  podzimní list /stříhání, trhání

neděle 8. října 2017

6.týden od 9.10. do 13.10.2017 JABLEČNÝ

Čj - uč.str. 18,19  Druhy vět, věty oznamovací    D.ú. na po 16/10 ČJ 2 ...19/2
Čj2 - zápis o větách  18/6
PS - str. 6,7/4,6
Diktát - středa 17/5
HČ str.13,16,17 /bajka, přísloví .... R.ú-D.ú. ... str.12, str. 18/10 na st 18/10
Čítanka - str.20,21 - Kouzelná jablka /přísloví, ponaučení z pohádky/
Písanka - str. 12,13 písmena N,M, v, V
Divadelní představení - O medvědu Ondřejovi

M - sčítání s přechodem přes 10- 6+,5+,4+,3+,2+
PS - str. 11,12,13 - mimo zelených sloupečků
M1 - K.ú. sloupečky 11/3 /9+,8+,7+/
Jasníček str.19,21,22,23     R.ú. str.20

Prvouka - test
Rozdělení ovoce PL č.8
Procvičování podzimního počasí PL č.6

HV - Kbybys měla má panenko
VV- ilustrace, malované čtení
PV - dokončení hroznového vína
TV - švihadla a náskok na šv.bednu /přeskok/

5.týden od 2.10. do 6.10.2017 HOUBOVÝ

ČJ - věta...str.15,16,17     do Čj 2 15/4,16/3 /D.ú./ a opis vět z tabule
Písanka str. 10, 11 /D.ú: na po 9/10/  písmena r,ř,n,m
HČ- Houbová pohádka str.14,15
Čítanka str.15,18,23     do Čtení - zápis  Podzim: barvy podzimu, codělá vítr a ilustrace

M - sčítání 7+ s přechodem přes 10, PS str. 10     K.ú. 8/5
Jasníček - str.15-18
M1 - zápis slovních úloh

Prvouka - projekt Počasí /kontrola/, popis a druhy  hub
PL č.4 - popis kamaráda, chování správného školáky, vztahy ve třídě

HV - píseň Hodné štěně /chování/
TV šplh, lavičky, žebřiny, vybíjená
Pv - Hroznové víno
VV - Strom podzimu

pondělí 25. září 2017

4.školní týden - Začíná podzim...

ČJ - uč. str. 12 - cvičný diktát
              str. 13 Pozdravy
              str.14 do ČJ1 cv.3  Věta                                  
HČ str.11                                                                         D.ú. na 26/9   M1 7/4  
MČ - poslech 1.kapitoly + pracovní list                     
M - 8+  PS str.7, 8/1,2,3,4
Jasníček - str. 11,12

Prvouka - Povídáme si o podzimu PL - zapisujeme počasí na celý týden 
                 .. o škole PL č.3                                ... D.ú. na 2/10   Dopsat počasí za týden!
PV - modelujeme ovoce                                                               Písanka str. 8, 9 dopsat
VV- Státní svátek                                                                         PO - Diktát slov!
HV - Černé oči, Narodilo se štěně
TV - Přeskok přes švédskou bednu, lavičky švihadla, žebřiny - posilujeme


středa 20. září 2017

3.školní týden 18.9. - 22.9.2017

ČJ - uč. do str.12 procvičujeme písmenka, slova, věty

ČJ 2 - 9/4, 10/4
Porozumění textu str. 10
HČ str.10 skládáme slova z písmen
Písanka str. 5,6, 7
Čítanka str. 8,9,10,11 - čteme o zvířátkách
D.ú. písanka str.6, poslední 3 řádky - přepis            ČJ 1 - na po 25.9. 11/2
K.ú.  přepis vět z tabule 21.9.
MČ - Pejsek a kočička 2.kapitola
M PS str. 5,6,7/1,2,3,5                   
Jasníček  do str.9

Prvouka - Dopravní situace, značky - PC program, uč. str. 4 PL č.2
VV- dokončení výkresu O prázdninách
PV - výroba muchomůrky
HV - Škubejte kravičky, Prázdniny u babíčky, Hej meduli
Tv - přeskok, švihadla, lavičky, vybíjená

čtvrtek 14. září 2017

2.školní týden od 11.9. do 15.9. - Z prázdnin rovnou do školy

Máme nadepsané, obalené všechny sešity a učebnice.
Šanon - odkládáme učebnici a pracovní listy na Prvouku, výtvarné práce
Kapsář - pomůcky na VV a PV
Sáček na TV- sportovní obuv vnitřní+ míček
Sáček na přezůvky v šatně - pohodlné přezůvky
Košíček /26Kč/ - v lavici na drobné pomůcky, ponesou si do 5.ročníku
Desky s euroobaly 2 krát - projekty Čtení a Prvouka

Český jazyk - 10 vyučovacích hodin týdně, z toho 5 vyučovacích hodin týdně čtení a psaní bude rozděleno takto:
Po - Čtení - mimočítanková četba ...Povídání o pejskovi a kočičce /projekt/
Út a Čt - Čtení/Psaní - Čítanka /žlutá/ a písanka
St - Čtení - Hravá čítanka
Pá - Čtení - Hravá čítanka nebo Čítanka/žlutá/

ČJ uč. - do str.8
ČJ PS - písmena, slabiky, slova, věty  str. 1, str. 2/4,5, 6 str.3/7   D.ú. na po 18.9....3/10
ČJ 1 - uč. str. 6/4,  7/4
Písanka - str.3,4 písmena...e,l,b,f
Čítanka /žlutá/ - do str.7 říkadla
Hravá čítanka ..úvod + str. 8,9 - Pohádky z pařezové chaloupky

Matematika - 5 vyučovacích hodin
Opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu, slovní úlohy /znázornění, výpočet, odpověď/
M PS - str.1,2,3,4 ... sčítanec+sčítanec=součet str.5/1,2 počítáme s přechodem přes 10,  9+...
Jasníček /žlutý PS/ - str.1,2,3,4,5,7  
M1 - 10 příkladů z tabule na zkoušku

Prvouka - 2 vyučovací hodiny týdně
učebnice str.1,2,3  téma Škola - Pravidla školáka
PL č.1, č.2   
Projekt "Moje knížka aneb Druháčkovo putování za ročními obdobími" - PL O sobě...

Hudební výchova - 1vyučovací hodina týdně
Papírové desky na texty písní a pracovní listy!
Škubejte kravičky
Prázdniny u babičky -text v Čítance str.7

Výtvarná výchova - 1vyučovací hodina týdně
Malba na téma Prázdninový zážitek
Pracovní výchova - 1vyučovací hodina týdně
Stříhání a lepení barevných proužků
Na 18.9. přinést roličku od toalet.papíru - výroba muchomůrky

Tělesná výchova - 2 vyučovací hodiny týdně
Při příznivém počasí cvičíme na venkovním hřišti - sport. obuv na ven!!pátek 1. září 2017

Milé děti a rodiče,
vítejte v novém školním roce a třídě 2.A.
Těším se na Vás v pondělí 4.září 2017 v 7:50h - 8:35h
Přeji všem velmi úspěšný školní rok.    Naďa Květoňová , třídní učitelka
Od 4.9. do 8.9.2017  končí vyučování v 11:30h

Od 11.9. 2017 vyučování dle rozvrhu.

Rozvrh hodin

2.A
7.50 - 8.35
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
11.40 - 12.25
1.
2.
3.
4.
5.
Po
ČJ
M
PRV
PV
ČJ 
Út
ČJ
TV
M
ČJ
AJ kroužek
St
ČJ
M
PRV
ČJ
HV
Čt
ČJ
VV
M
ČJ
AJ kroužek
ČJ
M
ČJ
TV
                      

Týden 16.10. - 20.10. 2017 Týden draků

ČJ - učebnice 20,21,22,23   věty tázací, rozkazovací a přací do ČJ2  22/2, 24/2 22/4 - skládání vět     Diktát 19/3 PS - 7/5 v.tázací, st...